Przejdź do treści
Ładowanie Szkolenia

« Wszystkie Szkolenia

  • To szkolenie minęło.

Autozapis do PPK w I kwartale 2023 r. i zmiany w PPK od 21 listopada 2022 r.

3 lutego - 10:00 am - 2:30 pm

320zł netto

Adresaci szkolenia   Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień zajmują się Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, personalnych, pracowników działów prawno-organizacyjnych.

Cel szkolenia

Celem nauki jest omówienie bieżących zagadnień w tym zakresie, w szczególności zmian od 2023 roku.

Forma szkolenia: on-line na platformie TEAMS  

Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym. 

Prowadząca:
Katarzyna Sobieszczańska
– niezależny ekspert i doradca ds. ZUS, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych i programu Płatnik świadczący usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, współpracownik kancelarii prawnych. Specjalista ds. kadr i płac z ponad 17-letnim doświadczeniem.

Program

I. Autozapis do PPK w I kwartale 2023r.
1. Termin wdrożenia PPK w zakładzie pracy a autozapis w 2023r.
2. Kogo będzie dotyczył autozapis do PPK na początku 2023r.?
3. Autozapis a osoby w wieku 55+. Weryfikacja wieku osób zatrudnionych/uczestników PPK pod kątem autozapisu.
4. Autozapis a osoby które ukończyły 70 r.ż.  – złożenie wniosku o dokonywanie wpłat do PPK przez osobę, która ukończyła 70 lat.
5. Wypełnianie obowiązku informacyjnego związanego z autozapisem:
a) termin w którym pracodawca musi wypełnić obowiązek informacyjny,
b) skutki wypełnienia obowiązku informacyjnego znacznie przed terminem,
c) osoby zatrudnione wobec których należy wypełnić obowiązek informacyjny – co z osobami powyżej 55 r. ż. ?
d) wypełnienie obowiązku informacyjnego a pracownik zatrudniony na początku 2023r.,
e) forma wypełnienia obowiązku informacyjnego,
f) przykładowy wzór informacji dla pracowników.
6. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK a autozapis:
a) termin obowiązywania dotychczas złożonych rezygnacji – do kiedy „działa” poprzednia rezygnacja?
b) od kiedy można przyjmować nowe deklaracje z rezygnacją z dokonywania wpłat,
c) od kiedy będzie stosowana nowa deklaracja z rezygnacją – maksymalny okres jej obowiązywania,
d) obowiązki pracodawcy w sytuacji, gdy pracownik nie złoży nowej rezygnacji na kolejny okres:
• niezłożenie nowej deklaracji z rezygnacją przez pracownika dla którego już została zawarta umowa o prowadzenie,
• niezłożenie nowej deklaracji z rezygnacją przez pracownika, która dotychczas nie był uczestnikiem PPK – w jakim terminie należy zawrzeć umowę o prowadzenie?
7. Termin zawarcia umowy o prowadzenie dla osoby zatrudnionej, która złoży deklarację z rezygnacją w momencie autozapisu w 2023r., a następnie złoży pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.
8. Autozapis do PPK a pracownik zwolniony – ponowne zatrudnienie pracownika po 1 kwietnia 2023r.
9. Deklaracja z rezygnacją z dokonywania wpłat do PPK :
• jakie warunki muszą zostać spełnione, aby dokument ten miał moc prawną? Kiedy deklaracja z rezygnacją nie będzie ważna?
• skutki złożenia deklaracji z rezygnacją  a moment złożenia dokumentu.
10. Obowiązki pracodawcy wobec instytucji finansowej w związku z autozapisem.
11. Autozapis a mikroprzedsiębiorca, który nie wdrożył programu PPK. Uruchamianie programu PPK.
12. Autozapis do PPK a naliczanie wpłat na liście płac w 2023r. – problemy praktyczne:
• wypłata wynagrodzenia na 1 kwietnia 2023r. a złożenie nowej deklaracji rezygnacji,
• naliczenie wpłaty do PPK w nowym okresie  i złożenie przez pracownika deklaracji z rezygnacją po wypłacie listy płac,
• naliczenie i pobranie wpłaty do PPK w marcu 2023r. i odprowadzenie wpłaty do instytucji finansowej już w marcu 2023r.,
• złożenie przez pracownika wniosku o dokonywanie wpłat do PPK po złożeniu nowej deklaracji z rezygnacją – kiedy należy naliczyć pierwszą wpłatę?

II. Najważniejsze zmiany w PPK obowiązujące od 4 czerwca 2022r. i wprowadzane od 21 listopada 2022r.:
1. Zmiana terminu zawierania umowy o prowadzenie.
2. Zmiana terminu na złożenie przez uczestnika PPK oświadczenia o zawartych dla niego umowach o prowadzenie PPK oraz terminu na poinformowanie uczestnika PPK, który złożył to oświadczenie, przez podmiot zatrudniający o obowiązku złożenia – w jego imieniu -wniosku o wypłatę transferową.
3. Nowy termin obowiązywania deklaracji dotyczącej wpłaty dodatkowej do PPK.
4. Ujednolicenie terminów dokonywania pierwszych i kolejnych wpłat do PPK.
5. Korygowanie nienależnie dokonanych wpłat do PPK, wpłaty powitalnej lub dopłat rocznych od państwa – nowe obowiązki pracodawców od 21 listopada 2022r.
6. Umożliwienie zaewidencjonowania dopłaty rocznej na rachunku PPK w kolejnych latach – nowy obowiązek pracodawcy od 21 listopada 2022r.

III. Problemy w obsłudze PPK – sytuacje nietypowe.
1. Naliczanie wpłat do PPK i wykazywanie wpłaty na ZUS RCA w przypadku zgonu uczestnika PPK.
2. Zawieranie nowej umowy o prowadzenie PPK przy ponownym zatrudnieniu pracownika.
3. Przejęcie pracowników/uczestników PPK na podstawie art.23’ k.p.

IV. Korygowanie wpłat do PPK.
1. Korygowanie naliczonych wpłat do PPK w przypadku rozliczenia zwolnienia lekarskiego w kolejnym miesiącu.
2. Korygowanie naliczonej wpłaty na PPK w przypadku, gdy pracownikowi zostało wypłacone za wysokie wynagrodzenie.
3. Korygowanie nieprawidłowości w przypadku błędnego rozstrzygnięcia zbiegu ubezpieczeniowego dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenia.
4. Korekta z tytułu błędnie naliczonych wpłat dla uczestnika korzystającego z obniżenia wpłaty podstawowej do PPK.
5. Korygowanie nieprawidłowości w zakresie pobrania zaliczek na podatek dochodowy od wpłat pracodawcy.

V. Sytuacje w których pracodawca nie musi wnosić wpłat do PPK – rozwiązania ustawowe w dobie kryzysu.

VI. Kontrole PIP w zakresie PPK w 2023r.

VII. Pytania – czas dla uczestników szkolenia. 

Warunki zaliczenia szkolenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2017 r. poz. 1632).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: wykłady, konspekt wykładowcy,  zaświadczenie.

Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto:

84 1050 1735 1000 0092 6153 5315 w ING BANK POLSKA

W celu zapisania się na szkolenie skorzystaj z naszego formularza zgłoszeniowego on-line lub wypełnij załączony formularz zgłoszeniowy który prosimy wysłać do nas mailowo na adres: biuro@progressio-szkolenia.pl, fotokopię sms-em lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

Szczegóły

Data:
3 lutego
Godzina:
10:00 am - 2:30 pm
Koszt:
320zł netto
Kategorie Szkolenie:
,
Witryna internetowa:
www.progresssio-szkolenia.pl

Organizator

Progressio-szkolenia
Phone
694 907 764
Email
biuro@progressio-szkolenia.pl
Zobacz witrynę: Organizator

Miejsce szkolenia

on-line

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *