Przejdź do treści

reklamacje

Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej i przesyłane na adres Organizatora bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@progressio-szkolenia.pl najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Zamawiającego bądź Uczestnika (imię nazwisko/nazwa, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy) oraz przedmiot reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej zgłosił reklamację.

Uznanie reklamacji, daje Zamawiającemu możliwość wyboru szkolenia o podobnej tematyce w ciągu 180 dni od uznania reklamacji.