Przejdź do treści
Ładowanie Szkolenia

« Wszystkie Szkolenia

Prawo Pracy-zmiany od 1 stycznia 2023 r.

16 lutego - 10:00 am - 2:30 pm

250 zł netto

Adresaci szkolenia   Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień zajmują się prawem pracy, w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, personalnych, pracowników działów prawno-organizacyjnych.

Cel kursu

Celem nauki jest omówienie bieżących zagadnień w tym zakresie.

Forma szkolenia: on-line na platformie TEAMS  

Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym. 

Prowadząca: Mariola Niełacna – posiada ponad 20-letnie doświadczenie i staż pracy w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowisku starszego inspektora pracy – specjalisty. Uzyskała specjalizację w zakresie postępowania w sprawach o wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej i legalnością zatrudnienia oraz przestępstwa przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową.

Program:

 • Czy pracodawca będzie mógł badać trzeźwość pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i współpracujących z pracodawcą w ramach działalności gospodarczej?
 • Czy możliwa będzie kontrola prewencyjna?
 • Jak ustawodawca podchodzi do problemu tzw. środków odurzających?
 • Co powinna zawierać procedura kontroli trzeźwości i jaki jest tryb jego wydania?
 • Omówienie  zmian do kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej na podstawie przepisów ustawy.
 • Porozumienie w sprawie pracy zdalnej.
 • Cofnięcie porozumienia dotyczącego pracy zdalnej.
 • Określenie zasad pracy zdalnej.
 • Kontrola pracy zdalnej w domu pracownika.
 • Projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem.
 • Nowy obowiązek – uzasadnianie wypowiedzenia umowy terminowej.
 • Zmiany dotyczące umów o pracę na okres próbny.
 • Prawo pracownika o wystąpienie o umowę bezterminową.
 • Swoboda podejmowania zatrudnienia – nowy zakaz dodatkowego zatrudnienia.
 • Nowe uprawnienie dla pracowników zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych.
 • Nowe urlopy i zwolnienia dla rodziców i opiekunów.
 • Pięć dni nowego, dodatkowego urlopu na opiekę.
 • Elastyczne formy zatrudnienia rodziców i opiekunów dzieci.
 • Zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych.
 • Wydłużenie urlopu rodzicielskiego.
 • Zmiany z zakresie wymogów  dotyczących informacji w trakcie zawierania umów o pracę oraz podczas ich trwania.
 • Zmiany w zakresie urlopów wypoczynkowych.
 • Zmiany wynikające z Ustawy o obronie ojczyzny oraz uprawnienia z tego wynikające.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2017 r. poz. 1632).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: wykłady, konspekt wykładowcy,  zaświadczenie.

Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto:

84 1050 1735 1000 0092 6153 5315 w ING BANK POLSKA

W celu zapisania się na szkolenie skorzystaj z naszego formularza zgłoszeniowego on-line lub wypełnij załączony formularz zgłoszeniowy który prosimy wysłać do nas mailowo na adres: biuro@progressio-szkolenia.pl, fotokopię sms-em lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

Szczegóły

Data:
16 lutego
Godzina:
10:00 am - 2:30 pm
Koszt:
250 zł netto
Kategorie Szkolenie:
,
Witryna internetowa:
www.progressio-szkolenia.pl

Organizator

Progressio-szkolenia
Telefon:
694 907 764
Adres e-mail:
biuro@progressio-szkolenia.pl
Zobacz witrynę: Organizator

Miejsce szkolenia

on-line
Poland + Google Map

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.