Przejdź do treści

polityka prywatności
informacja rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest PROGRESSIO-SZKOLENIA KRYSTIAN RZEZAK, ul. Spółdzielców 3, 62-510 KONIN, zwana dalej Progressio.

Wszystkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej zwanym „RODO”] i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).


Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

– sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

– żądania usunięcia,

– ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

– przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.       


Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane na serwery znajdujące się w państwach leżących poza  EOG – „Decyzja w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych – ”Tarczy Prywatności UE-USA (IP/16/216).  
 W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.