Przejdź do treści
Ładowanie Szkolenia

« Wszystkie Szkolenia

Bilans 2022 – Zamknięcie roku w podatku PIT

14 grudnia - 9:00 am - 2:30 pm

320zł

Prowadzący: dr Małgorzata Rzeszutek doradca  podatkowy, założyciel  Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.
Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych.

Cel szkolenia  jest  uporządkowanie już posiadanej wiedzy oraz uzyskanie nowej na temat kolejnych zmian w PIT w 2022 roku pod kątem Zamknięcia ksiąg rachunkowych

Adresaci szkolenia właściciele firm, dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci oraz wszyscy zainteresowani  tematyką obejmującą szkolenie

Cena: 320 zł

Cena zawiera : dostęp do platformy Clickmeeting w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, tablice zapisane przez trenera  w trakcie szkolenia.

PROGRAM:
1. Przychody podatkowe rozpoznawane jako dodatkowe (m.in.):
– pożyczki,
– udostępnienie samochodu służbowego na cele prywatne pracownika,
– pakiety medyczne,
– wycieczki i imprezy zakładowe,
– wpłaty na PPK.
2. Aktualne zwolnienia przedmiotowe:
– ubrania pracownicze (służbowe),
– świadczenia BHP,
– ekwiwalenty w związku z wykorzystywaniem majątku osobistego pracownika,
– ryczałty samochodowe,
– podróże służbowe,
– pracownicy mobilni i oddelegowani – różnice w opodatkowaniu,
– podróże osób nie będących pracownikami,
– zapomogi,
– świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
– świadczenia dla emerytów i rencistów,
– dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
– szkolenia,
– ulga „bez PIT dla młodych”,
– inne.
3. Szczególne przypadki rozliczania podatku:
– podatek ryczałtowy od „małych” zleceń,
– śmierć pracownika.
4. Naliczanie wypłat wynagrodzeń w 2022 r. – nowe schematy dotyczące zasad ustalania
podstawy opodatkowania dla:
– pracowników,
– zleceniobiorców i umów o dzieło,
– menedżerów pracujących w oparciu o kontrakty menedżerskie i osób na powołaniu do
zarządów
5. Ujednolicenie zasad składania oświadczeń i wniosków podatkowych przez podatnika do zakładów pracy jako płatników, omówienie zmian od 2023 roku. Stosowanie oświadczeń i wniosków podatnika w trakcie zatrudnienia, a także po zakończeniu współpracy, gdy wypłaty dokonywane są po rozwiązaniu umowy.
6. Prawo do upoważnienia płatników do braku pobierania zaliczek na podatek w przypadku dochodów nieprzekraczających w skali roku 30 000 zł: zakres zastosowania podmiotowy, przedmiotowy i czasowy(od 1 stycznia 2023 r.).
7. Odpowiedzialność podatkowa płatnika za niepobranie lub za brak wpłaty zaliczki na podatek. (art. 26 i 26a Ordynacji podatkowej za 2022 i od 2023 roku).
8. Odpowiedzialność karna skarbowa za brak pobrań lub brak wpłaty pobranej zaliczki. (art. 78 KKS)
9. Omówienie problematycznych pozycji w PIT-11 za 2022 rok

Warunki zaliczenia szkolenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2017 r. poz. 1632).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: wykłady, konspekt wykładowcy,  zaświadczenie.

Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto:

84 1050 1735 1000 0092 6153 5315 w ING BANK POLSKA

W celu zapisania się na szkolenie skorzystaj z naszego formularza zgłoszeniowego on-line lub wypełnij załączony formularz zgłoszeniowy który prosimy wysłać do nas mailowo na adres: biuro@progressio-szkolenia.pl, fotokopię sms-em lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Szczegóły

Data:
14 grudnia
Godzina:
9:00 am - 2:30 pm
Koszt:
320zł
Kategorie Szkolenie:
, ,
Witryna internetowa:
www.progresssio-szkolenia.pl

Organizator

Progressio-szkolenia
Telefon:
694 907 764
Adres e-mail:
biuro@progressio-szkolenia.pl
Zobacz witrynę: Organizator

Miejsce szkolenia

on-line

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.