Przejdź do treści
Ładowanie Szkolenia

« Wszystkie Szkolenia

  • To szkolenie minęło.

Środki trwałe i ich amortyzacja w polskim prawie bilansowym i podatkowym.

7 czerwca, 2022 - 9:00 am - 3:30 pm

350zł

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy w zakresie prowadzenia dokumentacji środków trwałych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: – ma uporządkowaną wiedzę z zakresu środków trwałych i ich ewidencji, wyceny i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, – umie samodzielnie prowadzić ewidencję, wycenę i amortyzację środków trwałych.

Zajęcia poprowadzi ANNA KROPIELNICKA –od 1992 zajmuje się działalnością dydaktyczną i szkoleniową najpierw jako asystent Katedry Finansów i Rachunkowości, a później jako wykładowca  na kursach dla główny księgowych. Jest praktykującym głównym księgowym w dużej spółce akcyjnej, wcześniej właścicielka biura rachunkowego, posiada świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wieloletni, doświadczony wykładowca na kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości, środków trwałych, podatku odroczonego, Zamknięcia roku dla przedsiębiorców i ich pracowników.

Czas trwania szkolenia 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut)

Miejsce szkolenia: Konin lub  On-line za pośrednictwem platformy TEAMS,

Koszt szkolenia:
350 zł

Program szkolenia

  1. EWIDENCJA MAJĄTKU TRWAŁEGO W JEDNOSTCE Z UWZGLĘDNIENIEM PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

Definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

Różnice definicyjne środków trwałych w pojęciu prawa bilansowego i podatkowego – ich interpretacja i odpowiednie zastosowanie.

Ustalanie wartości początkowej środków trwałych – zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania.

Ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.).

Środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę – składniki majątku i koszty ich eksploatacji.

Samochody – jako specyficzne środki trwałe.

Likwidacja środków trwałych.

Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych.

Obrót środkami trwałymi w rozumieniu przepisów VAT – import, leasing, itp.

Remonty, ulepszenia, naprawy, części składowe i peryferyjne – jako składniki kosztów eksploatacji środków trwałych.

Niskocenne składniki majątku trwałego.

Ewidencja środków trwałych – przykłady prawidłowego sporządzania dokumentacji.

Wartości niematerialne i prawne definicja bilansowa i podatkowa, amortyzacja, ewidencja różnych zdarzeń gospodarczych.

  1. AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Pojęcie amortyzacji i umorzenia.

Metody amortyzacji bilansowej – liniowa, degresywna (przykłady).

Metody amortyzacji podatkowej (przykłady).

Nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.).

III. INWENTARYZACJA MAJĄTKU TRWAŁEGO WRAZ Z ROZLICZANIEM RÓŻNIC

POINWENTARYZACYJNYCH

Pojęcie, sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji w ramach składników majątku trwałego.

Oznaczenia ewidencyjne dla środków trwałych.

Metody prawidłowej inwentaryzacji (komisje inwentaryzacyjne, osoby odpowiedzialne, itp.).

Wykorzystanie komputerów i czytników kodów kreskowych w przeprowadzaniu inwentaryzacji.

Arkusze inwentaryzacyjne i dokumenty inwentaryzacyjne (protokoły, PK, oświadczenia, wydruki komputerowe, itp.).

Rozliczanie niedoborów i nadwyżek poinwentaryzacyjnych z punktu widzenia podatkowego i księgowego

Metody pracy i materiały szkoleniowe: Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie interaktywnego wykładu z elementami ćwiczeń praktycznych w formie – studia przypadków,

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.  

Efektem kształcenia na kursie jest, że uczestnik pozyska i poszerzy posiadaną wiedzę z zakresu środków trwałych

Nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy polegającej na: ewidencjonowaniu i zarządzaniem majątkiem trwałym,, zdolność oceny jakie warunki muszą być spełnione dla poszczególnych czynności podlegających ewidencji oraz zdolność przewidywania skutków i podnoszenie odpowiedzialności za podjęte działania zawodowe, prawidłowym ustalaniu amortyzacji.

Warunki zaliczenia szkolenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2017 r. poz. 1632).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: wykłady, konspekt wykładowcy, środki ochrony sanitarnej, serwis kawowy, obiad, zaświadczenie.

Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto:

84 1050 1735 1000 0092 6153 5315 w ING BANK POLSKA

W celu zapisania się na szkolenie skorzystaj z naszego formularza zgłoszeniowego on-line lub wypełnij załączony formularz zgłoszeniowy który prosimy wysłać do nas mailowo na adres: biuro@progressio-szkolenia.pl, fotokopię sms-em lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Szczegóły

Data:
7 czerwca, 2022
Godzina:
9:00 am - 3:30 pm
Koszt:
350zł

Organizator

Progressio-szkolenia
Phone
694 907 764
Email
biuro@progressio-szkolenia.pl
Zobacz witrynę: Organizator

Miejsce szkolenia

Konin, on-line
Konin, Poland + Google Map

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *