Ładowanie Szkolenia

« Wszystkie Szkolenia

Podatek VAT w 2022 r. – wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych

2 lutego - 9:00 am - 3:00 pm

250zł – 300zł

Prowadzący: DARIUSZ POLAKOWSKI- Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmach na terenie Polski. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT.

Miejsce szkolenia: Konin lub on-line za pośrednictwem platformy TEAMS,

Koszt szkolenia:
300 zł stacjonarnie/ 250 zł on-line

Czas trwania kursu:
6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna 45 minut) i realizowany jest w systemie stacjonarnym

Cel szkolenia: szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych ze zmianami w Podatku VAT w 2021 roku.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

Program szkolenia:

I.  Zasady rozliczania korekty sprzedaży:

a) korekta sprzedaży do końca 2020 r.:

– warunki jakie należało spełnić, aby dokonać obniżenia wartości sprzedaży oraz podatku należnego (data otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, data otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, warunki po spełnieniu których sprzedający może obniżyć sprzedaż bez posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę),

– terminy w jakich nabywca był zobowiązany do korekty podatku naliczonego,

b) zasady korygowania sprzedaży obowiązujące od 2021 r.:

– zniesienie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,

– wymagana dokumentacja umożliwiająca przeprowadzenie korekty (w tym wyjątki),

– terminy w jakich nabywca jest zobowiązany do korekty podatku naliczonego,

c) uregulowanie zasad dotyczących korekt zwiększających wartość sprzedaży,

d) anulowanie faktury a korekta do „zera”,

e) odpowiedzialność karna i karna-skarbowa za posługiwanie się (lub wystawienie) wadliwymi lub nierzetelnymi fakturami.

II.  JPK w 2021 r. zmiany od 01.07.2021r.

a) ewidencjonowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone,

b) faktury dokumentujące przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,

c) oznaczenia w zakresie grup towarów i usług (GTU) oraz kodów procedur,

d) korekta „in minus” podatku naliczonego,

e) likwidacja kodu „MPP”,

f) sprzedaż wysyłkowa, usługi elektroniczne,

g) podmioty powiązane,

III.  Prawo do odliczenia VAT:

a) zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,

b) przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,

d) możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,

e) gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE), usługi turystyki

f) czy należy doliczać odsetki w przypadku nieterminowego rozliczenia podatku naliczonego związanego z importem usług, WNT lub ZTPN – zasada neutralności (wyrok TSUE),

g) należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

IV.  Ulga na złe długi ( stan po zmianach od 01.10.2021r.), sprzedaż nieruchomości, szkolenia zawodowe:

a) termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,

b) warunki korzystania z ulgi na złe długi,

c) obowiązki nabywcy,

d) ulga na złe długi a termin płatności,

e) wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,

f) zmiany obowiązujące od 01.10.2021r.

g) wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,

h) regulacje unijne w zakresie rozliczania szkoleń zawodowych,

V.  Kasy rejestrujące:

a) paragony do 450 pln z NIP nabywcy a obowiązki w JPK,

b) wystawianie faktur do paragonów, sankcje za ich błędne wystawienie,

VI.  Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000 :

a) limit 15000 dla celów odpowiedzialności solidarnej, split payment oraz „białej listy”, wartość faktury a wartość transakcji,

b) potrącenie, kompensata a split payment,

c) sposób zapłaty split payment i „biała lista”,

d) rozliczenia podatnika z agencją celną,

e) obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,

f) możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,

g) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,

h) terminy i miejsce składania zawiadomienia (7 i 14 dni)

i) odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o VAT – warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,

VII.  Transakcje wewnątrzwspólnotowe

a) warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,

b) wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,

c) rola informacji podsumowującej,

d) transakcje wielostronne, definicja podmiotu pośredniczącego,

VIII.  Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie:

a) rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów od 2021 r.:

– warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy,

– sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje,

b) eksport pośredni i bezpośredni,

c) terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE,

d) warunki spełnienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym, dane dokumentu SAD w imporcie wykazywane w JPK

IX.  Projektowane zmiany na rok 2022:

a) faktury ustrukturyzowane,

b) uproszczenie regulacji dotyczących fakturowania,

c) zmiany dotyczące terminu zwrotu nadwyżki oraz zasad odliczania podatku naliczonego,

d) zmiana terminu wystawienia faktury,

e) „Nowy Ład”

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu VAT .

Warunki zaliczenia szkolenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2017 r. poz. 1632).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: wykłady, konspekt wykładowcy, środki ochrony sanitarnej, serwis kawowy, obiad, zaświadczenie.

Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto:

84 1050 1735 1000 0092 6153 5315 w ING BANK POLSKA

W celu zapisania się na szkolenie załączamy formularz zgłoszeniowy który prosimy wysłać do nas mailowo na adres: biuro@progressio-szkolenia.pl, fotokopię sms-em lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Szczegóły

Data:
2 lutego
Godzina:
9:00 am - 3:00 pm
Koszt:
250zł – 300zł
Kategorie Szkolenie:
, ,
www.progressio-szkolenia.pl

Organizator

Progressio-szkolenia
Telefon:
694 907 764
Adres e-mail:
biuro@progressio-szkolenia.pl
Zobacz stronę dla: Organizator

Miejsce szkolenia

Konin, ul. Przyjaźni 1
Przyjaźni 1
Konin, wielkopolskie 62-510 Poland
+ Google Map

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *