Przejdź do treści
Ładowanie Szkolenia

« Wszystkie Szkolenia

  • To szkolenie minęło.

E-Faktury w 2022 r., Faktura ustrukturyzowana, Ulga za złe długi

3 czerwca - 9:00 am - 3:00 pm

300zł

Prowadzący: DARIUSZ POLAKOWSKI- Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmach na terenie Polski. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT.

Miejsce szkolenia: On-line za pośrednictwem platformy TEAMS,

Koszt szkolenia:
300 zł

Czas trwania kursu:
6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna 45 minut) i realizowany jest w systemie stacjonarnym

Cel szkolenia: szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych ze zmianami w Podatku VAT w 2021 roku.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

Program szkolenia:

1)  Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą

a) Kodeks karny – jakie nieprawidłowości związane z wystawionymi fakturami są penalizowane, kto ponosi konsekwencje karne i finansowe, w jakich przypadkach można uniknąć odpowiedzialności lub obniżyć wysokość kary,

b) Kodeks Karny Skarbowy – różnica między fakturą nierzetelną a fakturą wadliwą, zakres odpowiedzialności dla osób wystawiających i posługujących się takimi fakturami,

2)Zasady i terminy wystawiania faktur

a) na kim spoczywa obowiązek wystawienia faktury i w jakich sytuacjach,

b) faktura wystawiana przez nabywcę (samofakturowanie),

c) w jakich sytuacjach czynność dokumentowana jest fakturą, a w jakich notą księgową,

d) „pusta faktura” i jej skutki, sytuacje w jakich dopuszcza się „anulowanie” faktury,

e) faktury „VAT-RR”, faktury metoda kasowa, system marży

f) „refakturowanie”, (data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury, refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie, leasingu, stawki podatkowe),

g) faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki, zadatku, przedpłaty,

h) dokumentowanie importu usług, zakupu towarów gdzie podatnikiem jest nabywca oraz WNT

i) elementy jakie winna zawierać faktura

j) terminy wystawiania faktur, (zasady ogólne, sprzedaż wydawnictw, usługi drukowania wydawnictw, usługi budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, dostawa „mediów”,

k) sposoby i terminy korygowania wystawionych faktur,

l) faktura korygująca a nota korygująca, zbiorcza faktura korygująca, faktury zwiększające i obniżające podstawę opodatkowania,

ł) duplikat faktury, faktury do paragonów, dokumenty uznawane za faktury,

m) faktury wystawiane w walucie obcej – zasady stosowania kursów walut,

n) różnica między „anulowaniem „ dokumentu a jego korektą do „zera”

3) Faktura ustrukturyzowana

a) definicja faktury ustrukturyzowanej,

b) moment wystawienia i otrzymania faktury,

c) wystawianie faktur w KSeF w ramach stosowanych dotychczas sposobów fakturowania,

d) upoważnienia dla osób upoważnionych do wystawiania i otrzymywania faktur, oraz obowiązek przekazania informacji o tych osobach organom podatkowym,

e) kontrola i archiwizacja dokumentów w systemie KSeF.

f) faktury korygujące, duplikaty,

4)  Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego

a) określenie daty powstania obowiązku podatkowego,

b) co oznacza pojęcie data wykonania usługi lub wydania towaru,

c) data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego,

d) w jakich sytuacjach wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty podatku VAT,

5) Faktura jako źródło podatku naliczonego

a) terminy w jakich przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,

b) błędy na fakturach a prawo do odliczenia podatku VAT,

c) w jakich sytuacjach nabywca jest zobowiązany do skorygowania kwoty odliczonego podatku naliczonego,

d) przypadki, w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia VAT,

6) Ulga na złe długi ( stan po zmianach od 01.10.2021r.), sprzedaż nieruchomości:

a) termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,

b) warunki korzystania z ulgi na złe długi,

c) obowiązki nabywcy,

d) ulga na złe długi a termin płatności,

e) wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,

f) zmiany obowiązujące od 01.10.2021r.

g) wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,

7)  Dyskusja – pytania słuchaczy.

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu VAT .

Warunki zaliczenia szkolenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2017 r. poz. 1632).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: wykłady, konspekt wykładowcy, środki ochrony sanitarnej, serwis kawowy, obiad, zaświadczenie.

Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto:

84 1050 1735 1000 0092 6153 5315 w ING BANK POLSKA

W celu zapisania się na szkolenie skorzystaj z naszego formularza zgłoszeniowego on-line lub wypełnij załączony formularz zgłoszeniowy który prosimy wysłać do nas mailowo na adres: biuro@progressio-szkolenia.pl, fotokopię sms-em lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Szczegóły

Data:
3 czerwca
Godzina:
9:00 am - 3:00 pm
Koszt:
300zł
Kategorie Szkolenie:
, ,
Witryna internetowa:
www.progressio-szkolenia.pl

Organizator

Progressio-szkolenia
Telefon:
694 907 764
Adres e-mail:
biuro@progressio-szkolenia.pl
Zobacz witrynę: Organizator

Miejsce szkolenia

Konin, ul. Przyjaźni 1
Przyjaźni 1
Konin, wielkopolskie 62-510 Poland
+ Google Map

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.