Przejdź do treści

Zasady działania podatku VAT – jak się w nich odnaleźć?

  • przez

Zasady działania podatku VAT – jak się w nich odnaleźć?

Podatek VAT od towarów i usług nakładany jest na sprzedawców i na nabywców. Jego wartość, w wysokości 23% dolicza się do wartości netto transakcji kupna-sprzedaży. Podatnikami VAT są przedsiębiorcy, którzy płacą VAT w zależności od wartości netto sprzedaży, czyli przede wszystkim dostawcy określonych towarów oraz dostawcy towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Podatnicy VAT to również dostawcy preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, urządzeń elektrycznych i urządzeń sprzętu gospodarstwa domowego oraz przedsiębiorcy, oferujący usługi prawnicze, doradcze, jubilerskie oraz factoringowe. Sprawdź, kto może być zwolniony z bycia podatnikiem VAT oraz jakie są zasady działania podatku VAT i jak się w nich odnaleźć?

Przedsiębiorcy, zwolnieni z podatku VAT

Istnieją określone grupy przedsiębiorców, którzy mogą zostać zwolnieni z podatku VAT. Są to przedsiębiorcy oferujący usługi transportu sanitarnego, opieki medycznej i usługi, związane z zawodem psychologa. Ponadto z VAT zwolnieni mogą być przedsiębiorcy, którzy, dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, których obroty w poprzednim oraz bieżącym roku nie przekroczyły ustawowego limitu w kwocie 200 000 złotych, przy czym do obrotów nie wlicza się sprzedaży towarów ustawowo zwolnionych z podatku VAT, środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych wystawionych na sprzedaż.

Rozliczanie korekt in minus

Jedną z zasad działania podatku VAT jest odliczanie korekt in minus w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania względem podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem. Korekty obrotu in minus można dokonać w okresie, w którym zostanie wystawiona faktura korygująca, o ile warunki obniżenia podstawy opodatkowania są uzgodnione z nabywcą i o ile spełnienie warunków zostało odnotowane.

Zaliczki w eksporcie towarów a VAT

Podatnik VAT, otrzymawszy całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, może stosować zerową stawkę VAT w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie sześciu miesięcy, liczonych od końca miesiąca, w którym nastąpiło otrzymanie zapłaty.

Prawo do odliczenia VAT

Ponadto podatnik VAT może odliczyć naliczony podatek w rozliczeniu za jeden z czterech kolejnych okresów rozliczeniowych. Przekroczenie tego terminu oznacza konieczność  dokonania korekty deklaracji. Istnieje także możliwość odliczania VAT z tytułu nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży, opodatkowanych u podatnika na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o VAT.

Mechanizm podzielonej płatności a VAT

Z podatkiem VAT wiąże się również tak zwany mechanizm podzielonej płatności, dotyczący faktur, których wartość brutto przekracza kwotę 15 000 złotych lub równowartość tej kwoty, wyrażonej w walucie obcej. Mechanizm podzielonej płatności nie jest stosowany do potrąceń pozakodeksowych, dopuszczalnych na gruncie zasady swobody umów i istniejących na rynku. Od 2021 roku istnieje natomiast możliwość dokonywania płatności z rachunku VAT w przypadku kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów albo należności celnych.

Odnaleźć się w zawiłych i skomplikowanych zasadach podatku VAT pomogą ci oferowane przez nas szkolenia, w trakcie których przyswoisz wiedzę teoretyczną i zdobędziesz praktyczne umiejętności, pozwalające na bezproblemowe rozliczanie się z podatku VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *