Przejdź do treści
Ładowanie Szkolenia

« Wszystkie Szkolenia

 • To szkolenie minęło.

MATEMATYKA-poziom rozszerzony KURS on-line PRZYGOTOWUJĄCY DO MATURY 2023

15 października, 2022 - 9:00 am - 26 kwietnia, 2023 - 11:30 pm

1850zł

Szanowni Maturzyści i Uczniowie wyższych klas szkół średnich zapraszamy do wzięcia udziału w Kursie przedmaturalnym z Matematyki na poziomie rozszerzonym. Kurs obejmuje w całości podstawę programową i pozwala w pełni powtórzyć materiał i przygotować się do Matury 2023.

Prowadzący: Nauczyciel Matematyki z 15-letnim stażem, wychowawca laureatów konkursów
i olimpiad ogólnopolskich z Matematyki.

Czas trwania kursu:
84 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna 45 minut) i realizowany jest w systemie on-line za pośrednictwem Platformy MS Teams.

CENA: 1850 zł on-line

GRUPY: do 15 osób

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

1. Liczby rzeczywiste:

 • działania w zbiorze liczb rzeczywistych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie, logarytmowanie);
 • dowodzenie podzielności liczb całkowitych i reszt z dzielenia;
 • własności pierwiastków dowolnego stopnia, w tym pierwiastki stopnia nieparzystego z liczb ujemnych;
 • związek pierwiastkowania z potęgowaniem oraz prawa działań na potęgach i pierwiastkach;
 • monotoniczność potęgowania;
 • przedziały liczbowe i oś liczbowa;
 • rozwiązywanie równań i nierówności z wartością bezwzględną;
 • potęgowanie i pierwiastkowanie w sytuacjach praktycznych, w tym obliczanie procentów składanych z kapitalizacją roczną i zysków z lokat
 • logarytmowanie z potęgowaniem, wzory na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi;
 • zamiana podstawy logarytmu.

2. Wyrażenia algebraiczne:

 • wzory skróconego mnożenia;
 • dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów jednej i wielu zmiennych;
 • wyłączanie czynników poza nawias;
 • rozkładanie wielomianów na czynniki;
 • pierwiastki całkowite wielomianu o współczynnikach całkowitych;
 • dzielenie wielomianów przez dwumian;
 • działania na wyrażeniach wymiernych(dodawania, odejmowanie, mnożenie, dzielenie);
 • dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych;
 • pierwiastki całkowite i wymierne wielomianu o współczynnikach całkowitych;
 • dzielenie wielomianów.

3. Równania i nierówności:

 • rozwiązywanie nierówności wielomianowych;
 • rozwiązywanie równań i nierówności wymiernych;
 • wzory Viète’a dla równań kwadratowych;
 • równania i nierówności z wartością bezwzględną;
 • analiza równań i nierówności liniowych i kwadratowych z parametrami.

4. Układy równań:

 • rozwiązywanie układów równań, w którym jedno jest liniowe, drugie kwadratowe;
 • rozwiązywanie układów równań kwadratowych

5. Funkcje:

 • definicja funkcji i sposób jej opisywania;
 • odczytywanie wartości funkcji zadanej wzorem algebraicznym;
 • odczytywanie i interpretacja wartości funkcji określonych za pomocą tabel, wykresów, wzorów itp.;
 • odczytywanie własności funkcji na podstawie wykresu
 • interpretacja współczynników występujących w funkcji liniowej;
 • wyznaczanie wzoru funkcji liniowej na podstawie informacji o jej wykresie lub o jej własnościach;
 • szkicowanie wykresu funkcji kwadratowej zadanej wzorem;
 • interpretacja współczynników występujących we wzorze funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, kanonicznej i iloczynowej (jeżeli istnieje);
 • wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej na podstawie informacji o tej funkcji lub o jej wykresie;
 • największa i najmniejsza wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym;
 • własności funkcji liniowej i kwadratowej do interpretacji zagadnień geometrycznych, fizycznych itp.;
 • szkicowanie wykresów funkcji wykorzystując przekształcenia ( symetria, przesunięcie o wektor);
 • funkcja wymierna, wykładnicza i logarytmiczną, w tym ich wykresy od opisu i interpretacji zagadnień związanych z zastosowaniem praktycznym;
 • rysowanie wykresu funkcji z wartością bezwzględną;

6. Ciągi:

 • obliczanie granic ciągów – granice sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu, twierdzenie o trzech ciągach;
 • szereg geometryczny i jego suma.

7. Trygonometria:

 • miara łukowa kąta;
 • wykresy funkcji trygonometrycznych;
 • okresowość funkcji trygonometrycznych;
 • wzory redukcyjne dla funkcji trygonometrycznych;
 • wzory na sumy i różnicy kątów, a także na funkcje trygonometryczne kątów podwojonych;
 • rozwiązywanie równań i nierówności trygonometryczne;
 • twierdzenie sinusów, rozwiązywanie trójkątów, m.in. wykorzystując twierdzenie sinusów.

8. Planimetria:

 • zastosowania funkcji trygonometrycznych do wyznaczania długości odcinków w figurach płaskich oraz obliczania pól figur;
 • przeprowadzanie dowodów geometryczne;
 • czworokąty wpisane w okrąg i opisane na okręgu;
 • twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa

9. Geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej:

 • znajdowanie punktów wspólnych: prostej i okręgu, prostej i paraboli;
 • równanie prostej w postaci ogólnej;
 • wektory – współrzędne oraz długość, dodawanie wektorów i mnożenie przez liczbę.

10. Stereometria:

 • twierdzenie o prostej prostopadłej do płaszczyzny i o trzech prostopadłych;
 • kąt dwuścienny między półpłaszczyznami;
 • kąt między ścianami w graniastosłupach i ostrosłupach;
 • określanie, jaką figurą jest przekrój prostopadłościanu płaszczyzną;
 • wyznaczanie przekrojów w sześcianie i ostrosłupach prawidłowych.

11. Kombinatoryka:

 • permutacja, kombinacja i wariacja;
 • symbol Newtona.

12. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka:

 • prawdopodobieństwo warunkowe, twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym;
 • schemat Bernoulliego.

13. Optymalizacja i rachunek różniczkowy:

 • obliczanie granic funkcji (w tym jednostronne);
 • definicja pochodnej funkcji, interpretacja geometryczna pochodnej;
 • pochodna funkcji potęgowej oraz pochodna sumy, różnicy, iloczynu;
 • zastosowanie pochodnej do badania monotoniczności funkcji;
 • zadania optymalizacyjne z zastosowaniem pochodnej.

Odpłatność za uczestnictwo w kursie obejmuje: wykłady, konspekt wykładowcy, zaświadczenie.
Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać po podpisaniu umowy na konto:

84 1050 1735 1000 0092 6153 5315 w ING BANK POLSKA

Dla osób uczestniczących w 2 kursach rabat 5%
Dla osób uczestniczących w 3 kursach rabat 10%

Szczegóły

Początek:
15 października, 2022 - 9:00 am
Koniec:
26 kwietnia, 2023 - 11:30 pm
Koszt:
1850zł
Kategoria Szkolenie:
Witryna internetowa:
www.progressio-szkolenia.pl

Organizator

Progressio-szkolenia
Phone
694 907 764
Email
biuro@progressio-szkolenia.pl
Zobacz witrynę: Organizator

Miejsce szkolenia

on-line

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *