Przejdź do treści
Ładowanie Szkolenia

« Wszystkie Szkolenia

 • To szkolenie minęło.

Kurs Kadry i Płace od podstaw do Specjalisty (86 godzin)

24 września, 2022 - 9:00 am - 27 listopada, 2022 - 3:30 pm

1800zł

KURS KADRY I PŁACE

od podstaw do specjalisty

zgodnie z kodem zawodów

Specjalista ds. Kadr – (kod zawodu 242307)
Specjalista ds. Wynagrodzeń – (kod zawodu 242310)

 planowany termin realizacji 24 wrzesień 2022 – 27 listopad 2022 roku

zajęcia odbywają się w Koninie oraz za pośrednictwem platformy TEAMS

Kurs obejmuje 86 godzin lekcyjnych, 12 spotkań po 7-8 godzin w systemie weekendowym sobota/niedziela w godz. 9.oo do 15.35 , prowadzony przez praktyków z PIP, ZUS i firm.

CEL KURSU

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. W ramach kursu uczestnicy opanują między innymi umiejętność wyliczania wynagrodzenia za pracę, rozliczania składek ZUS, sporządzania umów o pracę, ewidencjonowania i kontrolowania czasu pracy, zwolnień lekarskich i absencji, posługiwania się programem PŁATNIK, obsługa systemu kadrowo-płacowego COMARCH OPTIMA.

ADRESACI KURSU

 • osoby, które planują podjąć pracę w działach kadr i wynagrodzeń nie mające wiedzy i doświadczenia w przedmiotowej dziedzinie,
 • osoby pracujące w działach finansowo-księgowych, które chcą pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę z zakresu obsługi kadr i płac pracowników,
 • osoby, które rozpoczęły już pracę w działach kard i płac, ale chciałby uzupełnić swoje kwalifikacje, oraz osoby pracujące w innych działach, niż kadry i płace, pragnące poznać lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem

Umiejętności nabyte przez uczestników:

 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacją w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych
 • szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca – pracownik
 • poznanie zagadnień z zakresu sporządzania list płac i prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • praktyczną wiedzę na temat przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych oraz ZUS
 • umiejętność obsługi komputerowego programu do obsługi zagadnień kadrowo-płacowych.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje Kadrowo – Płacowe, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu:
Specjalista ds. Kadr – (kod zawodu 242307)
Specjalista ds. Wynagrodzeń – (kod zawodu 242310)

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o UKOŃCZENIU KURSU wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

PROGRAM KURSU

1. Źródła i zasady prawa pracy

• źródła prawa pracy
• zasady prawa pracy
• regulamin pracy, wynagrodzenia, świadczeń socjalnych – sposób przygotowania
• obowiązki pracodawcy względem urzędów
• wybrane zagadnienia z BHP

2. Nawiązanie stosunku pracy

• umowa na okres próbny
• umowa na czas określony
• umowa na czas nieokreślony
• umowa na zastępstwo
• umowa na czas wykonywania określonej pracy
• umowa o pracę – podstawowe i fakultatywne składniki umowy
• obowiązki pracodawcy wobec pracownika
• obowiązki pracownika wobec pracodawcy
• inne formy zatrudnienia – kontrakty menadżerskie, umowy agencyjne, umowy cywilnoprawne, samozatrudnienie
• telepraca

3. Ustanie stosunku pracy

• rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
• rozwiązanie umowy przez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
• rozwiązanie umowy przez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia
• rozwiązanie umowy z dniem, do którego została zawarta
• rozwiązanie umowy po wykonaniu pracy, dla której została zawarta
• rozwiązanie umowy z przyczyn niezależnych od pracownika
• wygaśnięcie umowy o pracę

4. Czas pracy

• normy czasu pracy
• systemy i rodzaje czasu pracy
• praca w godzinach nadliczbowych
• praca w nocy
• praca w niedzielę i święta
• dyżury w miejscu pracy i dyżury w domu
• usprawiedliwianie nieobecności w pracy

5. Urlopy pracownicze

• urlopy wypoczynkowe
• urlopy bezpłatne
• urlopy okolicznościowe
• urlopy szkoleniowe
• urlopy macierzyńskie
• urlopy wychowawcze
• ochrona kobiet w pracy

6. Dokumentacja personalna i odpowiedzialność pracownicza

• akta osobowe – omówienie, ćwiczenia
• ochrona danych osobowych
• odpowiedzialność porządkowa
• odpowiedzialność materialna

7. Wynagrodzenia (nowy program uwzględniający zmiany wynikające z Nowego Ładu)

• systemy wynagrodzeń
• terminy i sposoby wypłaty wynagrodzenia za pracę
• zmienne składniki wynagrodzenia – koszty uzyskania przychodu ulga podatkowa, progi podatkowe
• ochrona wynagrodzenia
• technika naliczania wynagrodzenia za pracę
• technika naliczania umów cywilnoprawnych
• wynagrodzenie pomniejszone z innych powodów niż choroba
• wynagrodzenie pomniejszone z powodu choroby
• wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
• wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z ubezpieczenia społecznego – technika naliczania
• wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
• wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
• wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
• ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
• odprawy i odszkodowania
• wypłaty z ZFŚS
• świadczenia rzeczowe dla pracownika na liście płac
• zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia

8. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

• ubezpieczenie społeczne
• ubezpieczenie zdrowotne
• zasady zgłaszania pracowników do ubezpieczenia
• zasady wyrejestrowania pracownika z ubezpieczenia
• wysokość stawek procentowych dla poszczególnych ubezpieczeń
• podział w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne między ubezpieczonym, a płatnikiem składek
• ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą
• obliczanie zasiłków chorobowych

9. Warsztaty komputerowe – COMARCH OPTIMA Kadry Płace

• zarejestrowanie firmy
• zarejestrowanie pracowników
• przyjęcie do pracy
• wprowadzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych
• rejestracja zdarzeń w kalendarzu pracownika
• wprowadzanie wzorców indywidualnych dla pracownika
• rozwiązanie umowy o pracę
• zakładanie okresów
• praca z dokumentacją personalno-płacową
• raporty kadrowo-płacowe
• deklaracje podatkowe PIT4R, PIT8AR, PIT 11, PIT8C
• zmiany i korekty danych w programie
• wprowadzanie parametrów podatkowych i zusowskich.
• Eksport dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do Płatnika

10. Warsztaty komputerowe – obsługa nowej wersji programu Płatnik

• omówienie najważniejszych zmian w programie
• aktualizacja komponentów programu
• zmiany w kartotece płatnika i ubezpieczonego
• założenie firmy, czyli nowego Płatnika składek
• zgłoszenie firmy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
• wprowadzenie danych pracowników i płatnika składek
• modyfikacja danych ubezpieczonych i płatnika składek
• zgłoszenie pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
• dokumenty rozliczeniowe do ZUS
• zasady korygowania dokumentów zgłoszeniowych
• zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych
• wysyłka i potwierdzanie zestawów dokumentów do ZUS

CENA SZKOLENIA WYNOSI 1.800,00 zł. i obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe, wzorcową dokumentacje pracowniczą
 • serwis kawowy,
 • przystąpienie do egzaminu końcowego oraz wydanie zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652). oraz zaświadczeń potwierdzających posiadane kwalifikacje Kadrowo – Płacowe, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu: Specjalista ds. Kadr – (kod zawodu 242307) i Specjalista ds. Wynagrodzeń – (kod zawodu 242310)

Warunki zaliczenia szkolenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych (80%) i zaliczenie egzaminu pisemnego. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2017 r. poz. 1632).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: wykłady, konspekt wykładowcy, środki ochrony sanitarnej, serwis kawowy, obiad, zaświadczenie.

Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto:

84 1050 1735 1000 0092 6153 5315 w ING BANK POLSKA

W celu zapisania się na szkolenie skorzystaj z naszego formularza zgłoszeniowego on-line lub wypełnij załączony formularz zgłoszeniowy który prosimy wysłać do nas mailowo na adres: biuro@progressio-szkolenia.pl, fotokopię sms-em lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Szczegóły

Początek:
24 września, 2022 - 9:00 am
Koniec:
27 listopada, 2022 - 3:30 pm
Koszt:
1800zł
Kategoria Szkolenie:
Witryna internetowa:
www.progressio-szkolenia.pl

Miejsce szkolenia

Konin, ul. Przyjaźni 1
Przyjaźni 1
Konin, wielkopolskie 62-510 Poland

Organizator

Progressio-szkolenia
Phone
694 907 764
Email
biuro@progressio-szkolenia.pl
Zobacz witrynę: Organizator

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *