Przejdź do treści
Ładowanie Szkolenia

« All Szkolenia

 • To szkolenie minęło.

Nowa odsłona polskiego ładu – po kolejnych nowelizacjach, z uwzględnieniem NISKICH PODATKÓW . Składka zdrowotna przedsiębiorcy po nowelizacji z 2022 roku. Praktyczne warsztaty

12 sierpnia - 9:30 am - 3:00 pm

320zł

Prowadzący  ANNA KĘDZIERSKA – ADAMCZYK  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Cel szkolenia  jest  uporządkowanie już posiadanej wiedzy oraz uzyskanie nowej na temat kolejnych zmian w ” Polskim Ładzie ”

Adresaci szkolenia właściciele firm, dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci oraz wszyscy zainteresowani  tematyką obejmującą szkolenie

Cena: 320 zł

Cena zawiera : dostęp do platformy Clickmeeting w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, tablice zapisane przez trenera  w trakcie szkolenia.

PROGRAM:

1.Uchwalone zmiany od 01.07.2022 i od 01.01.2023. Zestawienie.

2.Nowa skala podatkowa – dla kogo, za jaki czas, kwota wolna, reguły dotyczące zeznań rocznych, zaliczka za czerwiec, zaliczka uproszczona.

3.Podatek hipotetyczny – czyli rozliczenie roczne za 2022 w dwóch a może i trzech wersjach?

4.Likwidacja ulgi dla klasy średniej – od kiedy? Dla kogo?

5.Powrót preferencyjnego rozliczania rodziców samotnie wychowujących dzieci, zmiany w zasadach ustalania dochodu dziecka i rodzica, zmiana ulgi na zabytki.

6.Jak działa opcja ponownego wyboru formy opodatkowania, dla kogo, dwa tryby, w jakim trybie dla którego podatnika.

7.Wprowadzenie możliwości częściowego odliczenia zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą.

 • od dochodu ( podatek liniowy)
 • od przychodu ( ryczałt)
 • w karcie podatkowej.

8. Nowe terminy na obowiązkowe składanie JPK PKPiR i JPK księgi.
9.Nowe zasady stosowania kwoty wolnej – wiele możliwości, w różnych źródłach przychodu, w różnych wartościach.
10.Pakiet zmian wynikający z nowelizacji – w obszarze naliczania płac – od 01.07.2022 i od 01.01.2023 – sygnalizacja zmian.

 • likwidacja ulgi dla klasy średniej i obowiązków związanych z „rolowaniem” zaliczek na podatek PIT od wynagrodzeń i zleceń
 • zasady stosowania nowej skali podatkowej, małe zlecenia, zasiłki
 • nowe zasady działania większości wniosków i oświadczeń pracownika;
 • nowy zakres działania oświadczenia PIT 2 – możliwość złożenia w 3 miejscach,
 • szerszy zakres podmiotów uprawnionych do złożenia oświadczenia PIT2;
 • zmiana w oświadczeniu dotyczącym rezygnacji z kosztów uzyskania przychodów;
 • szerszy krąg podmiotów uprawnionych do złożenia oświadczenia o niepobieraniu podatku;

11.Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 • dla osób współpracujących
 • dla emerytów i rencistów prowadzących działalność gospodarczą
 • dla twórców i innych grup.

12.Zmiana zasad rocznego rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą – roczna deklaracja dochodu, korekty, dopłata i rozliczanie nadpłaty.

13.Wprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne dla komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych.

14.Doprecyzowanie zasad podlegania składce zdrowotnej dla prokurentów.

15.Nowy zakres ulg: dla młodych, na powrót, 4 dzieci, senioralnej – również dla zasiłku macierzyńskiego.

16.Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotnewynikające z kwietniowej nowelizacji ustawy polski ład.

 • uwzględnianie różnic remanentowych w dochodzie – w ujęciu miesięcznym i rocznym;
 • wyłączenie większości przychodów zwolnionych z podstawy wymiaru składki zdrowotnej;
 • nowe zasady ustalania dochodu ze sprzedaży środka trwałego dla potrzeb obliczenia podstawy do składki zdrowotnej;
 • przepisy przejściowe.

17. Zmiany już uchwalone: rozporządzenie 28/2022, nowelizacja ustawy 558/2022 i ich konsekwencje w obszarze naliczania wynagrodzeń.

 • zasady stosowania i nie stosowania przepisów o odroczeniu terminu poboru zaliczki na podatek;
 • grupy osób, których dotyka zmiana, konsekwencje w kwocie do wypłaty i w rozliczeniu rocznym;
 • zakres czasowy stosowania zmienionych przepisów;
 • wyliczenia praktyczne.

18.Inne zmiany podatkowe wprowadzone w nowelizacji. Postulaty przedsiębiorców i grup zawodowych.

19.Planowane kolejne nowelizacje w obszarze podatku CIT.

20.Panel dyskusyjny.

Warunki zaliczenia szkolenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2017 r. poz. 1632).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: wykłady, konspekt wykładowcy,  zaświadczenie.

Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto:

84 1050 1735 1000 0092 6153 5315 w ING BANK POLSKA

W celu zapisania się na szkolenie skorzystaj z naszego formularza zgłoszeniowego on-line lub wypełnij załączony formularz zgłoszeniowy który prosimy wysłać do nas mailowo na adres: biuro@progressio-szkolenia.pl, fotokopię sms-em lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Details

Date:
12 sierpnia
Godzina:
9:30 am - 3:00 pm
Cost:
320zł
Szkolenie Categories:
,
Website:
www.progressio-szkolenia.pl

Organizator

Progressio-szkolenia
Telefon:
694 907 764
Email:
biuro@progressio-szkolenia.pl
View Organizator Website

Miejsce szkolenia

on-line

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.